ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. Sözleşmenin Onaylanması

Antep Sepeti üyesi olmak için, önce kayıt formumuzu doldurmanız ve antepsepeti.com üyelik sözleşmesi hükümlerine uymayı kabul ve taahhüt etmeniz gereklidir. Kullanıcı, kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren antepsepeti.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir.
 

2. Hizmetlerin Tanımı

Antepsepeti.com sözleşmeyi onaylayan üyelerine internet ortamından ürün siparişi verme imkanı sunar.
 

3. Antep Sepeti üyelik sistemi

Antepsepeti.com üyesi kendisinin belirleyeceği bir 'kullanıcı adı' ve 'şifre'ye sahip olur.

'Kullanıcı adı' üyeye özeldir ve aynı 'kullanıcı adı' iki farklı üyeye verilmez.

'Şifre' sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifre'nin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Antepsepeti.com, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

Antepsepeti.com kullanıcı bilgisini kesinlikle üçüncü parti şirketlerle paylaşmaz – telefon numarası, paket servisi yapan firmayla siparişin daha çabuk ve doğru teslimi ile ilgili olarak paylaşılabilir - veya üçüncü parti şirketler adına e-posta gönderimi yapamaz.

Kullanıcının Antepsepeti.com üyeliği gerektiren servislere bağlanabilmesi için kullanıcı adını ve şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Antepsepeti.com' ye 'login' olmak şeklinde tanımlanmıştır.

 

4. Üye'nin yükümlülükleri

Üye Antepsepeti.com servislerinden yararlandığı sırada,

-Kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından (şifre unutma gibi) doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde üyeliğinin sona erebileceğini,

-Antepsepeti.com tarafından verilen servislerin ve yazılımların telif hakkının Antepsepeti.com'a ait olduğunu, bu yazılımları hiçbir şekilde çoğaltıp, dağıtmayacağını,

-Antepsepeti.com servislerini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce, ifade, Antepsepeti.com ortamına eklediği dosyaların, gönderdiği kişilik bilgilerinin sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Antepsepeti.com'un bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

Antepsepeti.com tarafından sağlanan servislerde bazı hallerde 18 yaşından büyüklere ait bilgilerin yer alabileceğini bu sebeple Antepsepeti.com'un sorumlu olmayacağını,

Servislerinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi mesaj ve dosyalardan Antepsepeti.com'un sorumlu olmayacağını,

Antepsepeti.com' de sunulan hizmetlere Antepsepeti.com tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı ve yazılımı hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda Antepsepeti.com'nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından, dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Antepsepeti.com'un sorumlu olmayacağını,

Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, Uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

-Ortama eklenecek yazışma, konu başlıkları, rumuzları genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

-Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

-Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

-Kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, çiğneyici, ahlaka aykırı, yakışıksız ya da kanun dışı materyal ya da bilgiler yayımlamamayı, basmamayı, dağıtmamayı,

-Reklam yapmamayı, herhangi bir mal ya da hizmet satmamayı ya da satılmasına yönelik teklifte bulunmamayı, anket, yarışma ya da zincir mektup faaliyetlerinde bulunmamayı,

-Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

-Antepsepeti.com servisleri kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamı ile kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamı ile kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Antepsepeti.com'dan tazminat talep etmemeyi,

-Antepsepeti.com' den izin almadan Antepsepeti.com servislerini ticari ya da reklam amacıyla kullanmamayı,

-Antepsepeti.com'un, dilediği zaman veya sürekli olarak tüm sistemi izleyebileceğini,

-Kurallara aykırı davrandığı takdirde Antepsepeti.com'un gerekli müdahalelerde bulunma ve üyeyi servis dışına çıkarma ve üyeliğe son verme hakkına sahip olduğunu,

-Antepsepeti.com'un, kendi sistemini ticari amaçla kullanabileceğini,

-Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta (chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

-Başkalarına ait olan kişisel bilgileri kayıt etmemeyi, kötüye kullanmamayı,

-Üye 'kullanıcı' adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

-Müşteriler mal teslimi sırasında servisin daha önceden kendilerine bildirilmiş olan ücretini ödemek durumunda olduğunu aksi takdirde ürünün kendilerine teslim edilmeyebileceğini,

-Ürün bir başka şahıs tarafından teslim alınıyor ise ürünü teslim alan kişi, Merkez adına ürünü kendisine teslim eden kişinin "ürünü kendisine gönderen kişiyi tanıdığına dair" ibraz edebileceği belgeyi imzalamak zorunda olduğunu, belge imzalanmadığı takdirde ürünün teslim edilmeyebileceğini ve dolayısı ile siparişin gerçekleşmemiş sayılacağını kabul ve taahhüt etmiştir.

 

5. Antepsepeti.com'a verilen yetkiler

-Antepsepeti.com herhangi bir zamanda sistemin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir.

-Sistemin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı antepsepeti.com' un üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

-Kullanıcı adı ve şifresi antepsepeti.com tarafından müşteriye sunulacak başvuru alanlarının doldurulmasından sonra görüntülenecek ve onaylanacaktır. Antepsepeti.com, tüm alanları doldurmuş olan müşterilerinin ya da şifresi olduğu halde bağlanmakta olan müşterilerin yeni bir şifreye sahip olmalarını ya da şifrelerini kullanmalarını kendisine uygun gördüğü durumlarda süresiz olarak engelleyebilir.

-Antepsepeti.com, servislerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulacağını, servis kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunu, servis kalitesinin beklentilere cevap vereceğini taahhüt etmez.

-Antepsepeti.com üyelerin servislerden yararlanmaları sırasında ortamda bulunduracakları dosyaların, mesajların bazılarını veya tamamını uygun göreceği peryotlarla yedekleme ve silme yetkisine sahiptir. Yedekleme ve silme işlemlerinden dolayı antepsepeti.com sorumlu tutulmayacaktır.

-Antepsepeti.com kendi ürettiği ve/veya dışardan satın aldığı bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin mülkiyet ve mülkiyetten doğan telif haklarına sahiptir.

-Antepsepeti.com üyelerinin ürettiği ve yayınlanmak üzere kendi iradesiyle sisteme yüklediği (örneğin panoya eklediği mesaj, şiir, haber, dosya gibi) bilgi, belge, yazılım, tasarım, grafik vb. eserlerin yayınlanma ve/veya site içerisinde antepsepeti.com tarafından uygun görülecek başka bir adrese taşıma haklarına sahiptir. Yayınlanan bu bilgilerin başka kullanıcılar tarafından kopyalanması ve/veya yayınlanması ihtimal dahilindedir. Bu hallerde üye, Antepsepeti.com'dan hiçbir telif ücreti talep etmeyecektir.

-Antepsepeti.com'da satışa sunulan ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme yükümlülüğü yine Antepsepeti.com ’a aittir. Fiyat ve ürün özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde Antepsepeti.com bu hatayı düzeltecek şekilde ürün teslimatı yapabilir veya siparişi iptal edebilir.

-Antepsepeti.com, ileride doğacak teknik zaruretler ve mevzuata uyum amacıyla işbu sözleşmenin uygulamasında değişiklikler yapabileceği gibi mevcut maddelerini değiştirebilir veya yeni maddeler ilave edebilir.

-Antepsepeti.com üyelik gerektirmeyen servisleri zaman içerisinde üyelik gerektiren bir duruma dönüştürülebilir. Antepsepeti.com ilave servisler açabilir, bazı servislerini kısmen veya tamamen değiştirebilir veya ücretli hale dönüştürebilir.


6. Kişisel ve Ticari olmayan kullanım sınırlaması
:

Müşteriler yapılan tüm alışverişlerin kişisel kullanım amaçlı olduğunu, alışverişin tekrar satış amaçlı olmadığını kabul eder.


7. Vergilendirme:

Bu sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler antepsepeti.com şirketinin sorumluluğu dışındadır ve aynen sözleşmeye yansıtılır.


8. Ürün Teslimatı:

Firmamız tarafından yapılan ürün teslimatı sürecinde müşteri sistemde belirtilen adreste bulunamaz ise sipariş etmiş olduğu ürünler kesinlikle başka bir yere bırakılmayacaktır. Bu durum çerçevesinde üye kendinin bulunmadığı bir adrese sipariş aldırdığı icin doğacak
kanuni yükümlülükleri kabul etmek durumundadır.


9. Ürün İadesi:

Online kredi kartı ile ödemesi yapılmış siparişlerle sınırlı olmak üzere, ücret iadesi aşağıdaki şartların varlığı halinde yapılmaktadır:

-Siparişin firmaya iletilmediği, siparişin firmaya iletilmiş olup da firma tarafından siparişin hazırlanmadığı veya siparişin hazırlanmış olmasına rağmen firmanın iptal işlemini onaylamış olduğu hallerde kullanıcının talebi üzerine yapılan iptal durumunda;

-Sipariş verilen ürünlerin firmada bir kısmının ya da tamamının mevcut olmaması nedeniyle verilen siparişin bir kısmının ya da tamamının iptali durumunda;

-Kullanıcının adresinin firmanın gönderim alanı dışında olması nedeniyle yapılan iptal durumunda;

-Firmaya sipariş iletilememesi nedeniyle yapılan iptal durumunda;

Not: Gıda ürünlerinde iade imkanı sunulmamaktadır.

-Sipariş edilen üründen memnun kalınmaması nedeniyle firmanın onayının alınmasının akabinde yapılan iptal durumunda; ve

-Sipariş edilen ürünün teslimatının gecikmesi durumunda firmanın onayı üzerine yapılan iptal durumunda.

Online kredi kartı dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış siparişlerde ücret iadesi, Antepsepeti.com ’un bünyesinde bulundurduğu ekimiz tarafından yapılmaktadır. Antepsepeti.com, tarafından yapılacak ürün iadesi koşullarına ilişkin olarak doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

 

10. Antepsepeti.com kayıtlarının geçerliliği

Üye bu sözleşmeden doğabilecek itilaflarda Antepsepeti.com'un defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikro fiş, ve bilgisayar kayıtlarının HUMK 287. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, belirten Antepsepeti.com kayıtlarına her türlü itiraz ve bunların usulüne uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından peşinen feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

11. Uygulanacak Hükümler

Bu sözleşmeyle ilgili olarak çıkabilecek ihtilaflarda öncelikle bu sözleşmedeki hükümler, hüküm bulunmayan hallerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HUMK, MK vesaire) uygulanacaktır.

 

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Gaziantep Merkez Mahkemeleri ile İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.

 

13. Yürürlük

Kullanıcı kayıt formunu doldurduktan, sistemi kullanarak hizmet aldıktan ya da sipariş verdikten itibaren bu sözleşme taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

 

14. Fesih

Antepsepeti.com dilediği zaman tek taraflı olarak bu sözleşmeyi sona erdirebilir.

Banka

Copyright © 2019 AntepSepeti. Tüm Hakları Saklıdır.

toptan - toptan alım satım